top of page

Ochrana dat

 

Za obsah odpovídá:

Josef Kolbitsch
Kötschach 284, A-9640 Kötschach-Mauthen
E-mail: info@alpencamp.at
Telefon: +43 (0) 4715 / 429

Majitel stránky:

 

Adresa:   Josef Kolbitsch
            Kötschach 284
            A - 9640 Kotschach-Mauthen, Rakousko

Telefon:   +43 4715 429

Fax:        +43 4715 4299

E-mailem: info@alpencamp.at

UID č.:     ATU36996104

 

Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na shromažďování a používání osobních údajů, které mohou být shromažďovány, když nás kontaktujete, například když navštívíte naši webovou stránku, když poptáváte, objednáváte nebo nakupujete služby nebo když nám zavoláte. Věnujte prosím chvilku přečtení následujícího dokumentu, který vás bude informovat o tom, jak ALPENCAMP (Josef Kolbitsch) nakládá s vašimi osobními údaji, jaké typy údajů jsou shromažďovány, jak a za jakým účelem jsou tyto údaje využívány, komu ALPENCAMP tyto údaje předává a jak ALPENCAMP chrání vaše osobní údaje.

Vaše osobní práva mají nejvyšší prioritu a ALPENCAMP se snaží tato práva chránit.

Všechny další povinnosti týkající se ochrany údajů, které jdou nad rámec tohoto prohlášení o ochraně údajů, zůstávají nedotčeny.

Informační využití

Pokud používáte tento web, aniž byste nám jinak předávali údaje (např. registrací nebo použitím kontaktního formuláře), shromažďujeme technicky nezbytné údaje, které se automaticky přenášejí na náš server, včetně:

 • IP adresa

 • Datum a čas žádosti

 • obsah žádosti

 • Stav přístupu/stavový kód HTTP

 • typ prohlížeče

 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

 • operační systém

 

To je technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazovat naše webové stránky. Údaje používáme také k zajištění bezpečnosti a stability našich webových stránek. Právním základem sběru je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Proč ALPENCAMP shromažďuje osobní údaje?

 

ALPENCAMP shromažďuje a používá vaše osobní údaje, abychom vám mohli nabídnout příkladný zákaznický servis, umožnit snadný přístup na naše webové stránky a poskytnout vám optimální rozsah služeb. Kromě toho vám ALPENCAMP pomáhá informovat vás o nejnovějších produktových oznámeních, speciálních nabídkách a dalším vývoji, o kterém si myslíme, že by vás mohl zajímat.

Pokud nemáte zájem být informováni o nejnovějším vývoji a aktuálních informacích o produktech a službách, můžete nám to kdykoli dát vědět.

Pokud nám zašlete osobní údaje e-mailem – tedy mimo tyto webové stránky – nemůžeme zaručit bezpečný přenos a ochranu vašich údajů. Doporučujeme nikdy neposílat důvěrná data nezašifrovaná e-mailem.

Jaká data se shromažďují?

Existuje řada situací , kdy vaše osobní údaje mohou pomoci společnosti ALPENCAMP poskytovat vám lepší služby. Například můžete být požádáni o osobní údaje, když zahájíte transakci. Vždy budete požádáni pouze o poskytnutí informací, které jsou relevantní pro danou situaci. Patří sem například jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a preferovaný způsob kontaktu nebo údaje o kreditní kartě. Kromě toho ALPENCAMP shromažďuje informace pro účely průzkumu trhu, abychom lépe poznali naše zákazníky a mohli vám tak nabídnout efektivnější služby. Kromě toho ALPENCAMP shromažďuje údaje o zákaznických aktivitách na našich webových stránkách. Na základě těchto údajů může ALPENCAMP určit, které informace jsou pro naše zákazníky skutečně užitečné a které oblasti našich webových stránek a internetových služeb je nejvíce zajímají.

Kdy ALPENCAMP předává osobní údaje?

ALPENCAMP bere ochranu vašich osobních práv velmi vážně. ALPENCAMP vás ujišťuje, že ALPENCAMP neprodává ani nepůjčuje vaše kontaktní údaje jiným poskytovatelům. Abychom Vám mohli nabídnout příkladnou službu, může ALPENCAMP předat Vaše osobní údaje právnickým osobám, které jsou však povinny tyto údaje chránit v souladu s prohlášením o ochraně údajů. Někdy může být pro ALPENCAMP výhodné zpřístupnit některé vaše osobní údaje jiným společnostem, se kterými ALPENCAMP uzavřel strategické partnerství nebo které pro ALPENCAMP pracují, aby vám naším jménem poskytovaly produkty a služby. Tyto společnosti nám mohou pomáhat zpracovávat informace, plnit objednávky zákazníků, dodávat vám produkty, spravovat a udržovat zákaznická data, poskytovat zákaznický servis, vyhodnocovat váš zájem o naše produkty a služby, provádět zákaznický průzkum nebo průzkumy spokojenosti zákazníků. Tyto společnosti jsou rovněž povinny chránit vaše osobní údaje v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů na ochranu osobních práv. Někdy může být ALPENCAMP nucen zákonnými ustanoveními nebo právními procesy zveřejnit vaše osobní údaje.

Jak ALPENCAMP chrání vaše osobní údaje?

ALPENCAMP přijímá opatření, včetně manažerských, elektronických a fyzických postupů, aby chránila vaše osobní údaje před ztrátou, krádeží a zneužitím, jakož i před neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením.

Web na některých místech používá k šifrování průmyslový standard SSL (Secure Sockets Layer). To zajišťuje důvěrnost vašich osobních údajů a informací o kreditních kartách při provádění transakcí přes internet.

I vy nám můžete pomoci a přispět k ochraně vašich osobních údajů na internetu přijetím vhodných preventivních opatření. Často měňte heslo. Používejte kombinaci písmen a číslic a ujistěte se, že vždy používáte zabezpečený webový prohlížeč.

pseudonymizace

Naším zájmem ve smyslu GDPR je zlepšit naši nabídku a naše webové stránky. Protože je pro nás důležité soukromí našich uživatelů, jsou uživatelská data pseudonymizována. Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 EU-DSGVO odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo f (oprávněný zájem) GDPR.

integritu vašich osobních údajů

ALPENCAMP přijal ochranná opatření, aby zajistil, že vaše osobní údaje budou vždy správné, úplné a aktuální pro zamýšlené účely. Samozřejmě máte vždy právo na přístup a změnu osobních údajů, které jste poskytli. Můžete nám pomoci zajistit, aby vaše kontaktní údaje a preference byly přesné, úplné a aktuální. Můžete si také vyžádat kopii svých osobních údajů tím, že nás kontaktujete na níže uvedené e-mailové adrese.

Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podle ustanovení GDPR a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (DSG) máte následující práva:

 • Právo na opravu (článek 16 GDPR)

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) (článek 17 GDPR)

 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

 • Právo na oznámení – oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo výmazem osobních údajů nebo omezením zpracování (článek 19 GDPR)

 • Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR)

 • Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (článek 22 GDPR)

 

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše nároky na ochranu údajů byly jakýmkoliv způsobem porušeny, můžete si stěžovat u dozorového úřadu, kterým je úřad pro ochranu údajů v Rakousku, jehož webové stránky můžete navštívit  https://www.dsb.gv.at .

Zásady ochrany osobních údajů zpravodaje

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, odešlete výše uvedené osobní údaje a dáváte nám právo vás kontaktovat e-mailem. Údaje uložené při registraci k odběru newsletteru používáme výhradně pro náš newsletter a nepředáváme je dále.

Pokud se odhlásíte z odběru newsletteru – odkaz na to najdete ve spodní části každého newsletteru – smažeme všechna data, která byla uložena při registraci k odběru newsletteru.

Soubory cookie a další technologie

Jak je obvyklé na mnoha jiných webových stránkách společnosti, ALPENCAMP také používá takzvané „cookies“ a další technologie, abychom získali lepší přehled o tom, které oblasti našich webových stránek jsou obzvláště oblíbené, jak se naši návštěvníci na webových stránkách pohybují a jak se mnoho času tráví v různých oblastech. Kromě toho používá ALPENCAMP další technologie, aby zajistila, že naše online reklama je efektivní a skutečně přitahuje pozornost zákazníků na naše produkty a služby. ALPENCAMP používá cookies a další technologie k analýze návštěvnosti našich webových stránek, abychom mohli dále zlepšovat jejich design a funkčnost a zkoumat efektivitu komunikace s našimi zákazníky. Kromě toho používá ALPENCAMP soubory cookie k tomu, aby web lépe přizpůsobil vašim potřebám a mohl vám nabídnout ještě větší pohodlí při navigaci při každé návštěvě.

Jako většina webových stránek shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výstupní stránky, operační systém, datum/čas a data clickstream.

V některých našich e-mailových zprávách používá ALPENCAMP tzv. „URL prokliku“, která je propojena s obsahem na našich webových stránkách. Pokud na takovou URL adresu kliknete, projdete naším webovým serverem, než se dostanete na skutečnou cílovou webovou stránku. ALPENCAMP sleduje tato „proklikávací“ data, aby zjistil zájem o konkrétní témata a změřil efektivitu komunikace s našimi zákazníky. Pokud se chcete vyhnout shromažďování takových údajů, jednoduše neklikejte na žádné textové ani grafické odkazy v e-mailech.

Kromě toho používá ALPENCAMP takzvané „pixelové značky“ (malé obrázkové soubory), které poskytují informace o tom, které oblasti našich webových stránek zákazníci navštívili, nebo měří, jak efektivní bylo vyhledávání zákazníků na našich webových stránkách.

Pomocí pixelových tagů může ALPENCAMP také posílat e-mailové zprávy ve formátu, který může číst zákazník. Můžeme jej také použít ke kontrole, zda byly e-maily otevřeny, abychom měli jistotu, že ALPENCAMP zasílá pouze zprávy, které naše zákazníky skutečně zajímají.

Náš celopodnikový závazek chránit vaše osobní práva

Jak již bylo zmíněno, ALPENCAMP bere ochranu vašich osobních práv velmi vážně. Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů jsou tyto pokyny předávány všem zaměstnancům a v rámci společnosti jsou přísně uplatňována bezpečnostní opatření na ochranu osobních práv.

Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných společností. ALPENCAMP nezodpovídá za to, jak tyto společnosti nakládají s osobními právy. ALPENCAMP proto doporučuje, abyste se těchto společností zeptali na jejich prohlášení o ochraně údajů.

Otázky ochrany osobních práv

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás. Chcete-li to provést, zašlete nám zprávu (kontaktní údaje viz níže).

Samozřejmě se můžete ALPENCAMPu zeptat, jaké údaje o vás ALPENCAMP zpracovává, odkud tyto údaje pocházejí, k čemu slouží a komu jsou předávány. Samozřejmě můžete také opravit nesprávné údaje nebo nechat zpracovávané údaje nepřípustně vymazat. Platí ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

ALPENCAMP je oprávněn prohlášení o ochraně údajů čas od času změnit. Pokud dojde k významným změnám, bude na našich webových stránkách spolu s aktualizovanou verzí prohlášení o ochraně údajů zveřejněno příslušné upozornění.

Josef Kolbitsch

Kotschach 284

A-9640 Kötschach-Mauthen

E-mail: info@alpencamp.at

Telefon: +43 (0) 4715 / 429

Používání Google Analytics a remarketingu

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy na webových stránkách po celém internetu. Třetí strany, včetně společnosti Google, používají uložené soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na této webové stránce.

Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Proti shromažďování a používání vaší IP adresy službou Google Analytics můžete s účinností do budoucna kdykoli vznést námitku. Pokud nechcete, aby Google při vstupu na stránky dostával údaje z vašeho prohlížeče, naleznete odkaz na řešení pro odhlášení pro Google Analytics zde ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= de ).. Tento plugin zabraňuje prohlížeči vyžadovat analytický kód, takže Google při přístupu na stránku neobdrží žádná data. Plugin je dostupný pro různé typy prohlížečů. Podle Googlu prohlížeč po instalaci blokuje skript Google Analytics. Pokud pro váš prohlížeč takový plugin neexistuje, můžete sběru dat zabránit kliknutím na následující odkaz: Deaktivovat Google Analytics. Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie společností Google návštěvou této stránky  Odhlášení z inzerce Google  volání. Nebo můžete zakázat používání souborů cookie třetích stran pomocí  Stránka pro deaktivaci iniciativy síťové reklamy  volání. Další informace o podmínkách společnosti Google viz. https://policies.google.com/privacy?hl=cs

 

Cookies Google Analytics

   _ga

 • Doba použitelnosti: 2 roky

 • Použití: Diferenciace návštěvníků webu

 • Příklad hodnoty: GA1.2.1326744211.15221060425

   _gid

 • Doba expirace: 24 hodin

 • Použití: Diferenciace návštěvníků webu

 • Příklad hodnoty: GA1.2.1687193234.15221060425

   _gat_gtag_UA_<id vlastnosti>

 • Doba expirace: 1 minuta

 • Použití: Používá se k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics poskytována prostřednictvím Správce značek Google, tento soubor cookie má název _dc_gtm_ <id_vlastnosti>.

 • Příklad hodnoty: 1

 

Rádi bychom upozornili, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();" byl rozšířen o zajištění anonymního sběru IP adres.

Pokud zabráníte instalaci souborů cookie příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče, rádi bychom upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Více informací o anonymizaci IP naleznete na  https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de _

Google Analytics dodatek ke zpracování údajů

S Googlem jsme uzavřeli přímou zákaznickou smlouvu o používání Google Analytics pomocí „Dodatku k

Zpracování dat“ v Google Analytics přijali. Více o dodatku o zpracování dat pro Google Analytics naleznete zde:  https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Zásady ochrany osobních údajů Map Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Pomocí funkcí této mapy jsou data přenášena do společnosti Google. Můžete zjistit, která data Google shromažďuje a k čemu tato data slouží  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  číst.

Google Analytics podává přehledy o demografických údajích a zájmech

Aktivovali jsme funkce pro reklamní přehledy v Google Analytics. Přehledy Demografické údaje a Zájmy obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech. To nám umožňuje získat lepší obrázek o našich uživatelích, aniž bychom mohli tato data přiřazovat jednotlivým osobám. Více o reklamních funkcích se můžete dozvědět na  https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad .

Využití aktivity a informací svého účtu Google můžete ovládat v části „Nastavení reklamy“.  https://adssettings.google.com/authenticated  opustit přes zaškrtávací políčko.

Zásady ochrany osobních údajů Hotjar

Ke statistickému vyhodnocení údajů o návštěvnících používáme na této webové stránce Hotjar od společnosti Limited (úroveň 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Hotjar je služba, která analyzuje chování uživatelů a zpětnou vazbu na webových stránkách pomocí kombinace nástrojů pro analýzu a zpětnou vazbu. Webové stránky založené na Hotjar mají na své webové stránky vložený sledovací kód, který je přenášen na naše servery umístěné v Irsku (EU). Tento sledovací kód kontaktuje servery Hotjar a odešle skript do počítače nebo zařízení, které používáte k přístupu na webovou stránku Hotjar. Skript shromažďuje určitá data související s interakcí uživatele s příslušnou webovou stránkou. Tato data jsou poté odeslána na servery Hotjar ke zpracování.

Více podrobností o zásadách ochrany údajů a o tom, která data Hotjar shromažďuje a jakým způsobem  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

Deaktivace Hotjar

Pokud nechcete, aby Hotjar shromažďoval vaše data, můžete aktivovat Hotjar Opt Out. Zde máte možnost deaktivovat nebo znovu aktivovat shromažďování dat Hotjar pouhým kliknutím na červené tlačítko deaktivovat Hotjar. Upozornění: Smazáním souborů cookie, používáním anonymního/soukromého režimu vašeho prohlížeče nebo použitím jiného prohlížeče dojde k opětovnému shromažďování údajů.

Měření konverzí pomocí pixelu akce návštěvníka z Facebooku

 

S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách „akční pixel návštěvníka“ od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). S jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. To nám umožňuje zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu. Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, tj. nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však ukládá a zpracovává Facebook, o čemž vás budeme podle úrovně našich znalostí informovat. Facebook může tato data propojit s vaším účtem na Facebooku a také je použít pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání dat Facebooku  https://www.facebook.com/about/privacy/ . Můžete povolit Facebooku a jeho partnerům umísťovat reklamy na Facebook i mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači také uložen soubor cookie.

Tento souhlas mohou udělit pouze uživatelé, kteří jsou starší 13 let. Pokud jste mladší, žádáme vás, abyste požádali o radu svého zákonného zástupce.

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, klikněte zde :  Zakázat pixel návštěvníka .

Facebook

 

Naše webové stránky používají několik pluginů od Facebooku, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Tyto pluginy poznáte buď podle modrého „F“ z Facebooku nebo podle toho, že je tento plugin označen slovem „Facebook“. Když navštívíte naši webovou stránku, je prostřednictvím těchto zásuvných modulů navázáno spojení se servery Facebooku a jsou přenášena data. Na jedné straně jsou informace, které vidíte, přenášeny přímo ze serverů do vašeho prohlížeče a tam zobrazeny, na druhé straně jsou informace o vaší návštěvě našich webových stránek přenášeny na Facebook. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, mohou být přenášené informace přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud interagujete s funkcemi pluginu, například stisknutím tlačítka „To se mi líbí“, budou tyto informace odeslány přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam uloženy. Za další zpracování těchto informací odpovídá Facebook, příslušné podmínky a možnosti nastavení naleznete v informacích o ochraně dat Facebooku. Pokud chcete zabránit přenosu vašich osobních údajů na Facebook, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku.

Google

Tato webová stránka používá pluginy (tlačítko G+) provozované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tyto pluginy jsou obvykle rozpoznatelné podle červeného „G+“.

Cvrlikání

Tato webová stránka používá pluginy, jako je tlačítko „Re-Tweet“, provozované společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 
Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod:  https://twitter.com/account/settings  změnit.

 

Instagram

Tato webová stránka používá pluginy (tlačítko Instagram) provozované společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. 
Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu:  https://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Pinterest

Tato webová stránka používá pluginy (Pinterest Button) provozované společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA. 
Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu:  https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Youtube

Tento web používá pluginy ze stránky YouTube provozované společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Zpracování dat Feratelem

 

Zpracování údajů v rámci poptávkových a rezervačních formulářů na námi provozovaných webových stránkách probíhá naším jménem prostřednictvím systému feratel Deskline, provozovaného společností feratel media technologies AG, Maria-Theresienstraße 8, 6020 Innsbruck. Ve smlouvě o zpracování osobních údajů společnost feratel media technologies AG vám i nám, společnosti NLW Tourismus Marketing GmbH, zaručuje, že jsme přijali veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů v souladu s GDPR a výhradně za účelem zpracování data, která jste přijali Použijte dotazy a rezervace.

Platforma pro online řešení sporů

Kromě toho, že nás Evropská komise může přímo kontaktovat a řešit spory tímto způsobem, poskytla platformu pro online řešení sporů pod následujícím odkazem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

bottom of page